Vedenjakelu ja jäteveden käsittely

Juomavesi

Vesi on tärkeä elintarvike, jonka laatua terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousvesiasetuksen perusteella.

Valvonta perustuu EU:n direktiiviin ihmisen käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

Jokapäiväisestä laadun seurannasta vastaa luonnollisesti vesilaitoksen ammattitaitoinen henkilöstö apunaan automaatio ja korkea teknologia.

Yleistä tietoa käyttövedestä

Ilmoita mittarilukema

Uusi liittymä

Hinnasto

Sopimusehdot

Jätevesi

Länsi – Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdettavan jäteveden BOD7 ATU – arvo on enintään 10 mg/litra ja käsittelyteho vähintään 90%. Fosforipitoisuus enintään 0,3mg/litra ja käsittelyteho vähintään 95%.

Uutena vaatimuksena on typen poisto. Uusien lupaehtojen mukaan typen käsittelytehon tulee olla vähintään 60%. Ammoniumtypen pitoisuus enintään 4mg/l.

Ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muilta osin neljännesvuosikeski-arvoina laskettuna.

Jäteveden käsittely

Hinnasto

Sopimusehdot

Toiminta-alue

Toimimme kattavasti koko Ähtärin alueella. 

Vinkit veden säästämiseen

Näillä ohjeilla vältät turhaa veden kulutusta.

Ota yhteyttä