Kaukolämmön ABC

Kuinka kaukolämpöä tuotetaan?

Kaukolämpö tuotetaan yli 95 prosenttisesti kotimaisin polttoainein.

Tällä hetkellä pääpolttoaineena on jyrsinturve 70-80%, jota saadaan Ähtärissä sijaitsevilta soilta.

Lisäksi käytämme haketta noin 20-30% kiinteän polttoaineen määrästä.

 

two people sitting during day
two people sitting during day

Kaukolämmön kapasiteetti

Kotimaista polttoainetta käyttävien leijupetikattiloiden teho on noin 10 MW:tia. Päälaitoksella on lisäksi häiriöiden varalle kaksi öljykattilaa.

Erillinen 8 MW varalaitos  rakentui 2016-2017 teollisuusalueelle turvaamaan lämmöntuotantoa päälaitoksen häiriöiden varalle.

Kaukolämmön edut

 

Kaukolämpö on varma, huoleton ja turvallinen.

Lämmitys on yksinkertaista, laitteiden hoito ja huollon tarve on kiinteistökohtaiseen lämmitykseen verrattuna selvästi vähäisempi.

Lämmitys varmaa ja tasaista: lämpöä tuotetaan usealla kattilalla ja varakäyttöä varten on oma laitos. 

Kiinteistöissä kaukolämpölaitteet mahtuvat pieneen tilaan, eikä kiinteistöillä tarvita muuta laitteistoa, kuten kattiloita ja säiliöitä

Kaukolämpöyhtiö seuraa puolestanne alan kehitystä ja huolehtii lämmöntuottamisesta ekologisesti ja kilpailukykyisesti. 

two people sitting during day
two people sitting during day

Kaukolämmön tulevaisuus

Kaukolämmön etuina ovat tasalaatuisuus, ympärivuotinen saatavuus, tasainen ja ennustettava hintakehitys lämmönkäyttäjille, ja ylläpitokustannusten alhaisuus. 

Yhtiössä jatketaan laaditun energiastrategian pohjalta selvitystyötä hiilineutraaliin bioenergiaan siirtymiseksi kaukolämmön tuotannossa.

Ensi vaiheessa vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on uuden biopolttoaineita käyttävän laitoksen rakentaminen teollisuusalueelle varatulle tontille. Laitos tulisi käyttämään puupohjaisia polttoaineita, haketta ja mahdollisia kierrätyspuupohjaisia polttoaineita. 

2030 luvulle suunniteltu toisen vaiheen ratkaisut tehdään tuolloin parhaan käytettävissä olevan tekniikan pohjalta. 

 

 

Ota yhteyttä