Kaukolämmön hinnasto

Laskut lähetetään kuukauden vaihteessa ja maksuaikaa on 21 päivää laskun päiväyksestä kuluttaja-asiakkailla. Huomautukset on tehtävä 7 vuorokautta ennen eräpäivää. Laskutus tapahtuu kuukauden välein.

Perusmaksu määräytyy kiinteistön tilaustehon mukaan, joka on määritelty liittymissopimuksessa.

Kaukolämmön tehotariffi

Kaikki uudet liittymät tehdään tehoperusteisina ja vanhat tilausvesivirtaan perustuvat tariffit muutetaan tehoperustaisiksi sitä mukaan kuin sopimuksia uusitaan.

Lämmön ostaja maksaa vuosittain perusmaksun, jonka suuruus riippuu tilaustehosta, sekä kulutusmaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti

Tilausteho/KW Perusmaksu alv 0%/ Euroa/ vuosi
10……55 k1 x ( 11347 + 4215 x P )
56…139 k1 x ( 20230 + 4061 x P )
140…559 k1 x ( 281650 + 2303 x P )
560… k1 x ( 847500 + 2000 x P )

k1 = kerroin 1 ( 1.1.2024 alkaen 0,00836 )
P = tilausteho
Kaavasta saatuun perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Arvonlisävero on 24%.

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n hallitus voi tarkistaa perusmaksuja, muuttamalla kertoimen k1 arvoa. Laskettu perusmaksu voidaan pyöristää lähinnä ylinpään 12:lla tasan jaolliseen lukuun. Kaukolämmön laskutusohjelman ja tämän tariffin välillä on margiaalisia eroja ja ko laskutusohjelman laskema tariffi on se jota käytetään.

Kulutusmaksu

Kulutusmaksun suuruus määräytyy käytettävien polttoaineiden yhtenäishinnasta, huomioiden tuotannossa ja jakelussa syntyvät kulut, omakäyttöön kuluva energia ja varastoimiskustannukset sekä mahdollinen kate.

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n hallitus voi tarkistaa kulutusmaksua mainittujen osatekijöiden muutosta vastaavalla määrällä.

Kulutusmaksu on 31.12.2023 asti 68,19 euroa/MWh alv 0% ja 84,55 euroa/MWh alv 24%

Kulutusmaksu on 1.1.2024 alkaen 73,64 euroa/MWh alv 0% ja  91,31 euroa/MWh alv 24%

 

Kaukolämmön liittymistariffi

Kuluttaja maksaa kaukolämpöön liittyessään liittymismaksun, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

Tilausteho Liittymismaksu €
10…140 k1 x ( 5.000 + 286 x P )
141…700 k1 x (23.000 + 158 x P )
701…1400 k1 x ( 53.000 + 115 x P )
1401 k1 x ( 93.000 + 86 x P )

Pienin liittymismaksu on 2725 euroa. ( Omakotitalo )

k1 = dimessioton kerroin, jolla otetaan huomioon kustannustaso
P = tilausteho

Ähtärin Energia ja Vesi Oy:n hallitus voi tarkistaa liittymismaksua, muuttamalla kertoimen k1 arvoa.

Kerroin k1 = 0,346647

 

Muut asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet todelliset kustannukset.

Työt toteutetaan laskutustöinä.

Laskutustöiden hinta on 65 eur/ tunti tällä hetkellä.

Säännöllisen työajan ulkopuolella arkisin veloitus on 1,5 kertaisena ja pyhäpäivisin 2,0 kertaisena.

Palvelumaksujen arvonlisävero

Palvelumaksut sisältävät arvanlisäveroa 24%.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Perimiskuluina veloitetaan 5 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.

Katkaisuilmoitus on 30 euroa.

Tutustu myös  kaukolämmön hintalaskuriin

Ota yhteyttä