Hulevesien tarkastelu nyt ajankohtaista

Sateet kuormittavat jäteveden käsittelyä

Viime aikojen runsaiden sateiden seurauksena jätevesiverkostoon on ajautunut runsaasti hulevesiä. Tämä kuormittaa verkostossa olevia pumppaamoja ja myös itse jätevedenpuhdistamoa. Pahimmillaan vuotovesiä tulee viemäriverkostoon lähes kymmenkertainen määrä normaali jätevedenmäärän verrattuna. Alla olevasta kuvaajasta käy ilmi miten sateet vaikuttavat viemäriverkostoon tulevaan vesimäärään.

Jätevesiverkostoon tulee sadevesiä osittain runkoverkon liitoskaivojen ja pumppaamoiden vuotoina. Näitä korjaamme normaalin huoltotoimintamme puitteissa.

Olemme kuitenkin havainneet, että suurempi ongelma on liitoskaivoihin kiinteistöiltä tulevat vuotovedet. Viemäriverkostoon ei saisi kiinteistöiltä tulla muita vesiä, kuin jätevesiä. Näihin eivät kuulu sadevedet, rännivedet eivätkä perustusten kuivatusvedet. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, ettei näitä tule viemäriverkostoon.

Käymme sadejaksojen yhteydessä läpi liitoskaivojen tilannetta ja mikäli havaitsemme jatkuvaa kirkkaan huleveden virtausta kiinteistöltä liitoskaivoon, käymme tilanteen läpi kiinteistön omistajan kanssa ja velvoitamme korjaamaan kiinteistön oman viemäriverkoston siltä osin kun siihen päätyy hulevesiä.

Kiinteistön omistajien kannattaa tarkastella tilannetta myös omatoimisesti. Sateiden jälkeen kiinteistön liitoskaivolta voi katsoa tuleeko sinne kirkasta yhtenäistä vesivirtaa. Alla kaksi esimerkkiä, joissa näkyy jatkuva virtaus.

Mikäli näin tapahtuu, on syy siihen selvitettävä. Tarvittaessa voimme avustaa vian etsinnässä käytössämme olevalla savukoneella ja viemärikuvauskalustolla.

Ota yhteyttä