Jätevesienpuhdistamo

Puhdistamon mitoitusvirtaama on 230 m³/h ja mitoituskuormitus 400kg BHK7/vrk. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle 7200. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on keskimäärin 1700m³/vrk.

Puhdistusvaatimukset 1.1.2010 alkaen

Länsi - Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdettavan jäteveden BOD7 ATU - arvo on enintään 10 mg/litra ja käsittelyteho vähintään 90%. Fosforipitoisuus enintään 0,3mg/litra ja käsittelyteho vähintään 95%.

Uutena vaatimuksena on typen poisto. Uusien lupaehtojen mukaan typen käsittelytehon tulee olla vähintään 60%. Ammoniumtypen pitoisuus enintään 4mg/l.

Ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muilta osin neljännesvuosikeski-arvoina laskettuna.

Jäteveden velvoitetarkkailu

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteet kerätään tulevasta ja lähtevästä vedestä

VESSAPAPERI ON AINOA JÄTE, JONKA SAA HEITTÄÄ VESSANPÖNTTÖÖN.

Pumpulipuikot, pullonkorkit, tuli- ja hammastikut, pikkuhousut, sekä muut vaatteet, vaipat, karkkipaperit, laastarit, hammasharjat, tyhjät pakkaukset, ehkäisyvälineet, terveyssiteet ja muut roskat, kuuluvat kaikki roskakoriin.